Abonnement


MediBOX koster 1400 kr incl. moms pr. år for en brugerlicens. Det er muligt at tegne en gruppelicens til 1400 kr pr. bruger.

Uddannelseslæger kan få et MediBOX abonnement for 700 kr pr. år.

MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsefond.

Om MediBOX


MediBOX er ejet af Månedsskrift for Almen Praksis.

Månedsskrift for Almen Praksis er først og fremmest et efteruddannelsestidsskrift for praktiserende læger.

Månedsskriftet drives af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Nyheder


MediBOX har rundet 2017 med endnu en række forbedringer.

  • Akkrediteringsmodulet er blevet taget godt imod. Når I har aktiveret modulet skabes en mappe med et komplet sæt akkrediteringsdokumenter. Disse befinder sig i mappen "Praksisakkreditering". De er jeres egen kopi og befinder sig i jeres del af MediBOX. Dette er nu markeret med en diskret vandret streg i mappemenuen.
  • Praksisakkrediteringsmappen er opdelt i 4 hovedmapper svarende til akkrediteringen. Det er hensigten at I åbner hvert enkelt dokument - trykker på "redigerings blyanten"  - skriver jer selv på som "forfatter" - redigerer i teksten så den passer til jeres forhold - afslut med "gem" og den finder selv tilbage til mappen hvor den kom fra.
  • Hastighed på søgning er forbedret
  • Billedskalering er forbedret.
  • Avanceret søgning er nu genetableret - blå pil ned øverst i midten - afgræns din søgning og tryk søg
  • Opret nye mapper ved at trykke på "Rediger mapper" - nederst til venstre på forsiden - opret alle de mapper du vil i jeres egne mapper. Jeres mapper er "Praksisakkreditering" - "Praksis"- "Personlig"
  • Ipraksis artikler er nu automatisk del af din søgning når du har tilkoblet dit MAP abonnement til MediBOX

I er altid velkomne til at kontakte redaktionen - se os under pil ned menu yderst til højre

Med venlig hilsen

MediBOX