Abonnement


MediBOX koster 1400 kr incl. moms pr. år for en brugerlicens. Det er muligt at tegne en gruppelicens til 1400 kr pr. bruger.

Uddannelseslæger kan få et MediBOX abonnement for 700 kr pr. år.

MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsefond.

Om MediBOX


MediBOX er ejet af Månedsskrift for Almen Praksis.

Månedsskrift for Almen Praksis er først og fremmest et efteruddannelsestidsskrift for praktiserende læger.

Månedsskriftet drives af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Nyheder


MediBOX er beregnet til at blive brugt af grupper bestående af læger og deres personaler. En MediBOX gruppe kan være "lægehuset" under samme tag, men gruppen behøver ikke fysisk at være samme sted. Man kan forestille sig en samarbejdspraksis i flere lokaler eller en praksis med en satellit. Gruppen kan også være en 12 mandsforening. Uddannelseslæger kan gå ind og ud af grupper i løbet af deres uddannelse.

Skift fra en gruppe til en anden kræver at man ringer til Månedsskriftet Tlf. 35 26 67 85 (Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00. Fredag 9.00 - 11.00)

Man kan kun være deltager i en gruppe ad gangen - som det er lige nu. Vi arbejder på at man kan være med i flere grupper samtidigt. 

En gruppe har en gruppeleder og gruppen "ejer" de dokumenter der er i mappen "praksis". Alle medlemmer af gruppen kan skrive dokumenter og gøre dem synlig for gruppen. Den der opretter et nyt dokument og gemmer uden at gøre synlig for gruppen, får gemt sit dokument i mappen "personlig" som kun kan ses af brugeren. Dokumenter i mappen personlig følger den enkelte bruger - mens som sagt dokumenter i mappen "praksis" følger gruppen. 

Med venlig hilsen 

MediBOX