Abonnement


MediBOX koster 1300 kr incl. moms pr. år for en brugerlicens. Det er muligt at tegne en gruppelicens til 1300 kr pr. bruger.

Uddannelseslæger kan få et MediBOX abonnement for 650 kr pr. år.

MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsefond.

Om MediBOX


MediBOX er ejet af Månedsskrift for Almen Praksis.

Månedsskrift for Almen Praksis er først og fremmest et efteruddannelsestidsskrift for praktiserende læger.

Månedsskriftet drives af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Nyheder


Akkreditering af Almen Praksis skrider fremad og mange klinikker har stadig arbejdet foran sig. MediBOX redaktørerne er nu i selv blevet akkrediteret (2 ud af 3).

Vi har høstet gode erfaringer med brug af MediBOX.

  • I MediBOX kan alle bidrage til udformningen af indikatorsvar / procedure/ retningslinjer - dem der kender svaret bedst udformer det.
  • Aktiver "MediBOX akkrediteringsmodul" (Øverst til højre) - så skabes mappen "Praksisakkreditering" i jeres mappetræ - det er jeres mappe og jeres dokumenter - rediger direkte i disse indikatorsvar.
  • Indikatorsvarene fungerer som skabelon for jeres indikatorsvar.
  • Husk at gøre følgende: Skriv jer selv på som "Forfatter". Tilpas "Tekst " så I kan stå inde for den. Indsæt dato for "Næste revision" - og afslut med "Gem". Når i redigerer i indikatorsvar fra mappen "Praksisakkreditering" lander jeres reviderede svar i den rette mappe.
  • MediBOX dokumentstyring er endeligt blåt stemplet af IKAS - der føres automatisk log på jeres revisioner - I arbejder altid i den nyeste version.
  • Giv surveyor adgang til jeres akkrediteringsdokumenter - aftal at de logger ind på jeres MediBOX - overlad dem jeres brugernavn og password på tro og love.

God fornøjelse og god proces

 

MediBOX redaktionen